Jogi figyelmeztetés

BIC-csoport weblap felhasználói szerződés a bicworld.com honlap tekintetében

Üdvözöljük a bicworld.com weblapon!

Reméljük, hogy weblapunkat hasznosnak, informatívnak és szórakoztatónak találja! Kérjük, látogassa gyakran és meséljen rólunk barátainak is! Cserébe csupán annyit kérünk, hogy tartsa be az alábbi Szerződéses feltételeket. Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ezeket, mert weblapunk használatával automatikusan elfogadja őket!

Köszönjük, hogy felkeresett bennünket!

ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

A bicworld.com elérése és használata az itt lefektetett feltételek és az összes vonatkozó jogszabály hatálya alá esik. A BIC-csoport („BIC”) ezeket a feltételeket bizonyos időközönként a jelen hirdetmény aktualizálásával felülvizsgálhatja.

A jelen weblap teljes tartalma (képek, szöveg, védjegyek, emblémák, formatervek, terméknevek) szerzői jogi oltalom alatt áll és azt a BIC kifejezett, írásbeli engedélye nélkül tilos terjeszteni, letölteni, módosítani, szerkeszteni, ismételten felhasználni, újraközölni, sokszorosítani, továbbítani, előadni, bemutatni, vagy egyébiránt hasznosítani, kivéve az e helyütt foglaltak szerint, akár mechanikus, akár elektronikus úton.

A BIC minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy pontos, naprakész információkat közöljön ezen a weblapon, de a BIC a pontosságot semmilyen formában sem szavatolja, vagy nyilatkozik e tekintetben. Minden felhasználó beleegyezik, hogy a jelen weblap, illetve az abban szereplő tartalom elérése és felhasználása saját kockázatra történik. Sem a BIC, sem a jelen weblap kialakításában, elkészítésében, vagy leszállításában részt vevő bármely fél nem tartozik helytállni semmilyen közvetlen, eseti, következményi, közvetlen, vagy szankcionáló kárért, amely a jelen weblap Ön általi eléréséből, használatából, vagy használhatatlanságából, vagy a tartalmában előforduló bármilyen hibából, vagy kihagyásból származik.

A BIC semmilyen formában sem szavatol egyetlen olyan nem BIC-es weblapot sem, amelyet Ön felkereshet és nem nyilatkozik ezekről. A BIC minden erőfeszítést megtesz azért, hogy csak olyan weblapokra adjon meg „hivatkozásokat”, amelyek osztják a mi kimagasló normáinkat. Azonban a BIC nincs befolyással harmadik felek által használt, a BIC weblapjaira mutató hivatkozásokra. Nem BIC-es weblap felkeresésekor kérjük, vegye figyelembe, hogy az független a BIC-től! A BIC nem kísérheti figyelemmel, vagy ellenőrizheti az összes weblap tartalmát, így nem vállal felelősséget és nem áll helyt az ilyen, weblapjaitól eltérő oldalak tartalmáért! Továbbá a BIC hivatalosan nem adja jóváhagyását a bicworld.com weblapra mutató hivatkozást használó harmadik-fél weblapok tartalmára, vagy használatára, ezekért semmilyen felelősséget nem vállal. Az erre a weblapra mutató hivatkozásokat használó weblapok adatvédelmi gyakorlatára nincs befolyásunk. Ellenőrizze a BIC adatvédelmi nyilatkozatát, illetve bármely olyan weblap adatvédelmi nyilatkozatát, amely erre a weblapra mutató hivatkozást tartalmaz.

A bicworld.com felkeresésével minden felhasználó abba is beleegyezik, hogy nem tesz közzé, vagy nem továbbít semmilyen sértő, káros, törvénytelen, fenyegető, rágalmazó, gyalázkodó, obszcén, becsmérlő, gyűlölködő, lázító, diszkriminatív, pornográf, vagy profán anyagokat, vagy bármely olyan anyagot, amely bűncselekménynek tekinthető viselkedésnek számít, vagy erre sarkall, amely polgári felelősségrevonást eredményezhet, vagy egyébiránt jogszabálysértő. A BIC fenntartja a jogot, hogy az általa megfelelőnek tartott intézkedést tegyen olyan esetekben, amikor a BIC weblapjait ilyen anyagok terjesztésére használják.

Tájékoztatjuk, hogy minden védjegy, embléma, formaterv, terméknév - akár nagybetűkkel, vagy védjegy szimbólumokkal jelenik meg, akár nem -, a BIC, társult vállalkozásainak, leányvállalatainak és kapcsolt vállalkozásainak, vagy engedélyeseinek, vagy közös vállalkozás partnereinek védjegyei. Mindezen védjegyek, vagy bármely egyéb anyag terjesztése, letöltése, szerkesztése, módosítása, ismételt felhasználása, sokszorosítása, újraközlése, továbbítása, előadása, bemutatása, vagy egyéb felhasználása, az e helyütt engedélyezettek kivételével kifejezetten tilos és szerzői jogot, védjegy jogot, rágalmazásra, vagy becsületsértésre vonatkozó jogszabályt, adatvédelmi és nyilvánosságra vonatkozó jogszabályt, illetve tájékoztatási szabályzatokat és előírásokat sérthet! Tájékoztatjuk továbbá, a BIC tevékenyen, agresszívan, a törvény által megengedett maximális mértékben érvényt szerez szellemi tulajdonjogainak!

Szerkesztő - hosztolás

Szerkesztő
SOCIETE BIC
Jegyzett tőke: 185 120 298,02 Euró
552 008 443 RCS Nanterre
Cégközpont:
14, rue Jeanne d’Asnières
92611 Clichy cedex, France
Tel. : 33(0)1 45 19 52 00
Fax. : 33(0)1 45 19 52 99
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Adóazonosító : FR 19 552 008 443
Főszerkesztő : Claire Gerard

Site hoszting:

Liquid Web Inc.
4210 S Creyts Road
Lansing, MI 48917-99526, US
tel: 800.580.4985
http://liquidweb.com